W Szpitalu Nefrolux w Siemianowicach Śląskich wykonujemy badania laboratoryjne. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych.

Materiał pobierany jest w czwartki i piątki w godzinach: od 7:30 do 10:30.

 

Badania realizowane są przez: Diagnostykę – Laboratoria Medyczne